Warunki pracy 

Praca lekarzy w Szwecji

Praca pielęgniarek w Szwecji

Zarobki w Szwecji

Opinie pracy w Szwecji

PRACA LEKARZY W SZWECJI

Lekarze w Szwecji cieszą się wysokim statusem społecznym i stanowią grupę zawodową w pierwszej piątce najlepiej zarabiających pracowników w Szwecji. Wysoki standard pracy to zaleta wskazywana przez naszych kursantów. Lekarze pracujący w publicznych placówkach zdrowia dysponują nowoczesnym sprzętem technicznym, współpracują z wysoko wykwalifikowanym personelem i cieszą się równowagą między życiem zawodowym i prywatnym.

Praca w Szwecji: wysoki standard i praca zespołowa. Charakterystyczna i bardzo ważna w szwedzkim systemie jest praca zespołowa. Oprócz lekarza i pielęgniarzy różnych specjalności istotna jest współpraca (zależnie od specjalizacji i oddziału) z terapeutami, psychologami, rehabilitantami, przedstawicielami gminy i opieki społecznej. Wspiera Cię dobrze funkcjonujący system komputerowy.

Przejrzyste warunki i korzystne umowy. Warunki pracy leakrzy w Szwecji uregulowane są nie tylko kodeksem pracy, ale też korzystnymi umowami wielostronnymi regionów. Tydzień pracy leakrza w Szwecji to 40 godzin tygodniowo, oprócz tego może pełnić dyżury nocne oraz "pod telefonem", łącznie nie więcej niż 48 godzin tygodniowo. Za dyżury zawsze otrzymuje się dodatkowe wynagrodzenie, tj. od 100% do 200 % normalnej stawki godzinowej. Pensje ustalane są indywidualnie w ramach określonych widełek, zależnych od wykształcenia i doświadczenia. 

Każdy jest objęty pełnym ubezpieczeniem, prawem do emerytury, a jego rodzina podlega powszechnemu systemowi ubezpieczeniowemu i socjalnemu. Ubezpieczenie od odpowiedzialności zawodowej pokrywa pracodawca - region. W Szwecji początkowy okres trwający do 6 miesięcy to okres próbny i oznacza pracę o charakterze praktyki, prowadzonej pod opieką starszego stażem kolegi (mentora) - tzw. okres wprowadzający.

Zawód lekarza w Szwecji należy do zawodów regulowanych. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu należy spełnić warunki określone przez Socialstyrelsen - Urząd ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Zapoznaj się tu ze szczegółami dotyczącymi wymagań Socialstyrelsen.

PRACA PIELĘGNIAREK W SZWECJI

Mamy oferty pracy ze stałym zatrudnieniem z umową o pracę. Praca jest na pełen etat, 40 godzin tygodniowo według schematu pracy oddziału i szpitala. Może obejmować zatem pracę w dzień, wieczorami oraz również w dni świąteczne.

Wysoki standard i praca zespołowa. W Szwecji pielęgniarka odgrywa rolę prowadzącą - lidera zespołu. Charakterystyczna i bardzo ważna w szwedzkim systemie jest praca zespołowa. Współpracuje się blisko z asystentkami pielęgniarskimi (undersjuksköterska), fizjoterapeutami, terapeutami zajęciowymi. Jednak na czele zespołu stoi pielęgniarka. Podstawą i oparciem jest wspólne podejście do pracy - w sposób otwarty, zaangażowany i kompetentny. Wzajemny szacunek zespołu jest bardzo istotny, niezależnie od tytułu czy sprawowanej funkcji. 

Niezależnie od oddziału pielęgniarka jest odpowiedzialna za opiekę nad pacjentami, wydzielanie leków, prowadzenie dziennej dokumentacji, jak również kontakt z bliskimi pacjenta i gminą w celu zapewniania bezpiecznego wypisania ze szpitala. Oczekiwania wobec kandydatów: umiejętność administrowania lekami, zastrzykami dożylnymi, domięśniowymi, podskórnymi oraz infuzjami dożylnymi, także kaniulą dożylną, i innego rodzaju infuzjami. Ważna w pracy jest obserwacja zmian stanu zdrowia pacjenta, podejmowanie odpowiednich kroków, bądź konsultacja z lekarzem. Monitorowanie leczenia z wykorzystaniem leków, np. środków przeciwbólowych. Należy też pomagać asystentkom pielęgniarskim przy opiece nad pacjentami.

Pracodawca ma obowiązek dbać również o rozwój zawodowy, który budowany jest w oparciu o potrzeby wynikające z obowiązków zawodowych pielęgniarki lub położnej i stanowi naturalny element pracy. Wszyscy pracownicy szpitala mają indywidualny plan rozwoju, ustalany wspólnie z przełożonym.

Przejrzyste warunki i korzystne umowy. Szwedzka opieka zdrowotna to stabilne zatrudnienie, przyjazne środowisko pracy i płaska hierarchia. Każdy jest objęty pełnym ubezpieczeniem, prawem do emerytury, a jego rodzina podlega powszechnemu systemowi ubezpieczeniowemu i socjalnemu. W Szwecji początkowy okres trwający do 6 miesięcy to okres próbny, ułatwiający stopniowe wprowadzenie w standard pracy.

Zawody pielęgniarki w Szwecji należy do zawodów regulowanych. Aby uzyskać prawo wykonywania zawodu należy spełnić warunki określone przez Socialstyrelsen - szwedzki urząd - Zarząd Zdrowia i Opieki społecznej. Zapoznaj się tu ze szczegółami dotyczącymi wymagań Socialstyrelsen.

Przeczytaj tu relacje z wyjazdów do Szwecji.

 

 

ZAROBKI W SZWECJI

Wynagrodzenia są ustalane indywidualnie, zależnie od doświadczenia i wykształcenia, także od polityki finansowej regionu. Dla każdej oferty warunki finansowe są podawane oddzielnie, najczęściej na początku rekrutacji. Co roku odbywa się z pracodawcą rozmowę ewaluacyjną - lönesamtal, która jest rocznym podsumowaniem pracy i również rozmową o zarobkach. 

W początkowym, wprowadzającym okresie trwającym maksymalnie 6 miesięcy pensja może być niższa - jest ona zawsze ustalona wraz z pracodawcą przed podpisaniem kontraktu. Wraz z nabywaniem przez lekarza doświadczenia, doskonaleniem języka, pracą jako niezależny specjalista, kwoty te rosną. Dyżury w publicznej ochronie zdrowia płatne są dodatkowo, mogą, a czasem wręcz - muszą zostać odebrane w postaci urlopu. Większość regionów nadgodziny rozlicza w formie finansowej tylko do 30%, pozostałe nadgodziny są dodatkowym urlopem/czasem wolnym.

Przykładowe średnie zarobki - kwoty podstawy bez dyżurów, miesięczne brutto w koronach szwedzkich:

AT läkare - lekarz na stażu - ok. 37 000 SEK

ST läkare - lekarz w trakcie specjalizacji - ok. 52 000 SEK

Specialistläkare - lekarz specjalista - ok. 83 200 SEK

Stomatolodzy - średnio ok. 49 500 SEK brutto miesięcznie.

Pielęgniarki w początkowym okresie to ok 21-24 tysiące koron brutto miesięcznie. Stopniowy wzrost wynagrodzenia następuje po okresie próbnym i zależy od opanowania języka, polityki płacowej pracodawcy, doświadczenia. Średnia pensja doświadczonej już pielęgniarki to ok. 39 tysięcy SEK miesięcznie brutto.

OPINIE O PRACY W SZWECJI

Jak z perspektywy czasu lekarze oceniają swój wyjazd do Szwecji? Dowiedz się więcej.