Pytania do Medeny 

1

Jaki jest okres oczekiwania na ewentualną odpowiedź od momentu wypełnienia formularza on-line?

Zależy to od aktualnego etapu rekrutacji, planowanej daty rozpoczęcia kolejnego projektu oraz od ofert, jakie są do nas zgłaszane ze Szwecji. Przykład: lekarz wypełnia kwestionariusz w lutym, oferta pojawia się w kwietniu – zaproszenie na spotkanie rekrutacyjne może nadejść dopiero w kwietniu. Może się również zdarzyć sytuacja, iż oferta dla określonej specjalizacji nie pojawiła się w danej rekrutacji, wówczas na zaproszenie trzeba będzie zaczekać dłużej.

2

W jakim czasie od zgłoszenia ofert odbywa się rozmowa z pracodawcą oraz jeśli dana osoba zakwalifikuje się do pracy w Szwecji, w jakim czasie od rozmowy rozpoczyna się kurs językowy?

W chwili otrzymania ofert ze Szwecji kontaktujemy się z lekarzami danych specjalizacji i zapraszamy na spotkania językowe (testy językowe i lekcje próbne lub indywidualne rozmowy z nauczycielem). Po weryfikacji językowej dokumenty wysyłane są do pracodawców, którzy zapraszają na rozmowę w Szwecji. Rozmowa z pracodawcą jest ostatnim etapem - po pozytywnej decyzji obydwu stron następuje podpisanie umowy, a lekarz otrzymuje skierowanie na kurs językowy. Data jego rozpoczęcia to minimum miesiąc od podjęcia ostatecznych decyzji. Z tego wynika, iż całość procesu rekrutacji może trwać nawet do kilku miesięcy.

Kurs językowy zawsze rozpoczyna się po podpisaniu kontraktu z pracodawcą i przed wyjazdem na stałe do Szwecji. Oznacza to, że na kontrakcie datą rozpoczęcia pracy będzie miesiąc kolejny dla momentu ukończenia kursu językowego. Na przykład: podpisanie kontraktu nastąpiło w kwietniu 2016, kurs rozpoczął się w maju 2016 a zakończył w grudniu 2016, wówczas datą rozpoczęcia pracy będzie styczeń 2017 roku.

3

Na jaką pomoc mogą liczyć członkowie rodzin uczestników kursu, małżonkowie i partnerzy?

Istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnym kursie dla członków rodzin wyjeżdżających do Szwecji (dotyczy to małżonków, partnerów oraz dzieci powyżej 14 roku życia). Zajęcia odbywają się w trybie weekendowym lub ustalonym z grupą przez nauczyciela prowadzącego. Warunki przeprowadzenia "kursu dla rodzin" ustalane są dla każdego kursu oddzielnie.

Szwedzcy pracodawcy oferują pomoc w znalezieniu pracy dla małżonków/partnerów niebędących lekarzami, natomiast nie gwarantują jej znalezienia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą można porozmawiać o sytuacji na rynku pracy w danej okolicy odnośnie potencjalnych miejsc pracy dla danego zawodu. Należy jednak mieć świadomość, iż znalezienie pracy w Szwecji może potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, nie ma w tej kwestii reguły. Należy również pamiętać, że wielkim atutem jest znajomość języka.

4

Jestem w trakcie specjalizacji i chcę wypełnić formularz zgłoszeniowy, co należy wpisać w rubryce 'specjalizacja', jeżeli jeszcze jej nie mam?

W takich przypadkach prosimy o wpisanie specjalizacji, w trakcie której Państwo jesteście. W kolejnej tabeli formularza znajduje się okienko, gdzie należy wpisać planowany rok ukończenia specjalizacji - będzie to dla nas informacja ile czasu pozostaje do jej skończenia. Jeżeli specjalizacja nie została jeszcze rozpoczęta można wybrać specjalizację, którą osoba jest zainteresowana - prosimy jednak o opisanie tego faktu np. w rubryce "Dodatkowe informacje".

5

Na jak długi okres czasu oferują Państwo zatrudnienie za granicą? Czy istnieje możliwość pracy w systemie weekendowym lub kilka tygodni (1 lub 2) w miesiącu?

Kontrakty oferowane przez szwedzkich pracodawców współpracujących z naszą firmą obejmują 36 miesięcy (z możliwością i chęcią przedłużenia kontraktu). Nie mamy ofert pracy weekendowej ani innych tego typu form kontraktów czy zleceń.

6

Czy istnieje możliwość rozpoczęcia stażu lub specjalizacji w Szwecji?

Ponieważ nasza współpraca z landstingami (odpowiednikami polskich sejmików samorządowych) od samego początku była skierowana na rekrutację lekarzy specjalistów i stomatologów nie otrzymujemy od nich ofert na staże. Z tego też powodu nie otrzymujemy również ofert dla lekarzy bezpośrednio po stażu, chcących rozpocząć specjalizację już w Szwecji. Zdarza się jednak, że lekarz, który sam otrzymał ofertę w Szwecji, proponuje pracodawcy kontakt z naszą firmą i możliwość odbycia w Medenie kursu językowego.

7

Czy będąc w trakcie specjalizacji, w trakcie stażu bądź bezpośrednio po nim jestem w stanie ubiegać się o pracę w Szwecji? Jakie są możliwości ewentualnego dokończenia specjalizacji w Szwecji?

Lekarze będący w trakcie specjalizacji mogą się ubiegać o pracę w Szwecji. Decyzja zależy od zainteresowania pracodawcy. Im dłuższe doświadczenie i okres odbytej specjalizacji, tym większe prawdopodobieństwo takiego rozwiązania. Wówczas specjalizacja kończona jest w Szwecji. Okres staży w kraju pochodzenia jest uznawany, ale każdy indywidualnie ustala ze swoim mentorem zakres kompetencji do uzupełnienia, w związku z czym nie możemy z góry określić, jak będzie wyglądała sprawa dalszej specjalizacji - jest to ustalane indywidualnie. Ubieganie się o pracę bezpośrednio po stażu jest możliwe w przypadku dentystów.

Nie otrzymujemy natomiast ofert dla osób pragnących w Szwecji rozpocząć specjalizację. Zachęcamy jednak do kontaktu z nami - Państwa zgłoszenie pozwoli nam sprawdzać w przyszłości Państwa zainteresowanie i informować o pojawiających się możliwościach.

8

Czy nagroda po zdaniu egzaminu językowego pokrywa koszty pożyczki, jaką otrzymuje się na czas nauki?

Tak, nagroda pokrywa w pełni koszt pożyczki i jest wypłacana pod warunkiem pozytywnego ukończenia kursu (zdany egzamin końcowy) oraz podjęcia pracy w Szwecji - zgodnie z podpisanym na początku kontraktem.

9

Czy tzw. personel średni też może skorzystać z Waszej pomocy w nauce języka szwedzkiego? Czy ten kurs jest przeznaczony wyłącznie dla lekarzy? Jakie są koszty takiego kursu?

Oferty skierowane są do lekarzy, stomatologów i pielęgniarek. Kurs przeznaczony jest dla osób, które podpisały umowy o pracę ze szwedzkimi pracodawcami, gdyż to pracodawca kurs finansuje. Lekarze, stomatolodzy i pielęgniarki nie ponoszą żadnych kosztów kursu, kurs dla nich jest bezpłatny.

10

W jaki sposób rozwiązywany jest problem różnic między Szwecją a innymi krajami w zakresie kompetencji lekarza rodzinnego?

W 2012 roku zmieniły się przepisy Socialstyrelsen (urząd odpowiedzialny za uznawanie kwalifikacji medycznych) w związku z interwencją Komisji Europejskiej i unifikacją przepisów. Obecnie lekarze rodzinni, którzy uzyskali dyplom specjalisty w innym kraju unijnym mogą aplikować o legitymację lekarza medycyny ogólnej (allmänmedicin), która to specjalizacja w Szwecji jest dla lekarzy pierwszego kontaktu. Jednak lekarze rodzinni rozpoczynający pracę w Szwecji muszą liczyć się z tym, że uprawnienia uzyskane drogą urzędową stawiają ich w sytuacji samodzielnego specjalisty, a oznacza to bardzo szerokie spektrum pacjentów jak i szeroki zakres działań, jaki będzie od nich wymagany w vårdcentral (ośrodek zdrowia, miejsce pracy lekarza rodzinnego). Pracodawcy szwedzcy zdają sobie sprawę, iż dokument nie zastąpi praktyki i umiejętności i zatrudnienie lekarzy rodzinnych w Szwecji odbywa się z uwzględnieniem konieczności uzupełnienia staży i kompetencji. Najczęściej uzupełnianymi przez lekarzy rodzinnych są kompetencje w zakresie ginekologii, okulistyki, laryngologii, pediatrii, geriatrii, psychiatrii i chirurgii. Czas uzupełniania specjalizacji może być różny, ustalany indywidualnie. 

11

Czy ponoszę jakieś koszty rekrutacji lub kursu?

Zdecydowanie NIE. Medena Rek Polska ani Kalmena Rek AB nie pobierają żadynych opłat z tytułu rekrutacji lub kursu od kandydatów ani uczestników kursu. Nasze usługi świadczone są w oparciu o umowy z landstingami - szwedzkimi pracodawcami. Nie ma to żadnego wpływu ani na formę zatrudnienia ani na wysokość zarobków w jakiejkolwiek formie. 

12

Jakich pytań można się spodziewać na rozmowie kwalifikacyjnej?

Kandydaci mogą oczekiwać, że pracodawca będzie chciał dowiedzieć się więcej na temat ich zainteresowania Szwecją, sytuacji osobistej i tego, jakimi są osobami. Można się spodziewać następujących pytań:

Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie Szwecją?

Dlaczego ta oferta jest dla Ciebie interesująca?

Jakie oczekiwania wiążesz ze Szwecją?

Co wiesz na temat Szwecji oraz regionu i miejscowości, których dotyczy oferta?

Jakie są Twoje mocne i słabe strony?

Jak możesz opisać siebie?

Dlaczego jesteś dobrym kandydatem na to stanowisko?

Jak wygląda Twoja sytuacja osobista?

Jakie są Twoje zainteresowania? Jak spędzasz czas wolny?

Jakie są Twoje zainteresowania i preferencje zawodowe?

Czy masz doświadczenie w pracy za granicą?

Czy znasz jakieś języki obce?