Aktualne oferty pracy 

Obecnie szukamy

Pielęgniarze i pielęgniarki zainteresowane pracą na oddziałach PSYCHIATRYCZNYCH - szpital uniwersytecki Sahlgrenska w Goteborgu - oferta z nauką języka w Szwecji. Zgłoszenia do 25 lutego 2021 - ZAPRASZAMY!

 

oferta szwecja

Do publicznej opieki zdrowia w Szwecji poszukujemy lekarzy wszystkich specjalizacji - zgłoś się do nas, a skontaktujemy się z Tobą jak tylko pojawi się odpowiednia oferta. 

W Szwecji poszukiwani są lekarze wielu specjalizacji, m.in. lekarze rodzinni, psychiatrzy, neurolodzy, interniści czy radiolodzy, ale pojawiają się oferty dla właściwie wszystkich specjalizacji. 

Pracodawcy wymagają zawsze CV, a często takich dokumentów, jak referencje i listy motywacyjne - warto nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili i od razu kontaktować się z nami oraz poznać wymagania dla danej oferty.

LEKARZE - aktualne oferty i regiony:  

Psychiatria - specjaliści z zakresu psychiatrii dorosłych do pracy w zamkniętej i otwartej opiece zdrowotnej w VästraGötland. 

PIELĘGNIARKI - aktualne oferty i regiony:  

Oferta dla pielęgniarek i pielęgniarzy w Goteborgu - Västra Götaland, Uniwersytecki Szpital Kliniczny Sahlgrenska. Praca na różnorodnych oddziałach psychiatrycznych: psychiatria osób starszych; uzależnienia; psychoza; zaburzenia afektywne, dwubiegunowe. 

 

OFERTA holandia

PIELĘGNIARZE I PIELĘGNIARKI - praca w domach opieki dla osób starszych: psychogeriatria, somatyka, rehabilitacja geriatryczna. Pielęgniarze i pielęgniarki są w centrum łańcucha opieki nad pacjentami. Jako pielęgniarka z wyższym wykształceniem zawodowym i umiejętnością poruszania się na skrzyżowaniu między opieką a leczeniem, jesteś głównym filarem domów opieki. Praca jest w zgranym i multidyscyplinarnym zespole, zawsze w bliskim kontakcie z lekarzem. 

Wymagania:
- Wykształcenie wyższe (minimum licencjat pielęgniarstwa) i ważne prawo wykonywania zawodu
- Wykształcenie w jednym z państw UE, obywatelstwo jednego z krajów UE
- Chęć do wyjazdu, nauki języka holenderskiego oraz pracy w domach opieki i pozostania w Holandii, przez co najmniej 2 lata  

Wymagania dodatkowe:
- Komunikatywny język angielski
- Zainteresowanie pracą z pacjentami geriatrycznymi i doświadczenie w tej dziedzinie 

Nie znam holenderskiego, co z językiem?

Projekt przewiduje intensywną naukę języka holenderskiego na intensywnym kursie online w Polsce. Koszty kursu opłacane są przez pracodawcę. Podczas trwania nauki pracodawca będzie wypłacał comiesięczne stypendium. Pomoc w znalezieniu mieszkania i wsparcie podczas całego procesu rekrutacji, nauki języka i przeprowadzki ze strony MedicFource.

Więcej szczegółów i zgłoszenia: rekrutacjaNL@medena.com.pl 
Lub telefonicznie: Monika Ziegler +48 605263548

 

OFERTA francJA

STOMATOLODZY - aktualne oferty 
Praca dla lekarzy stomatologów w klinikach dentystycznych we Francji (Paryż, Rennes, Nantes, Lille, Lyon i in.). Wymogiem, oprócz dyplomu i prawa wykonywania zawodu, jest znajomość języka francuskiego na poziomie minimum A2. Pracodawca oferuje doszkalający kurs językowy we Francji.

Docali to sieć 17 (obecnie) nowoczesnych klinik z pełną opieką stomatologiczną w całej Francji - m.in. Paryż, Lille, Nantes, Lyon i inne. 
Zarobki od 6000 do 11 000 EUR/mc, umowa o pracę, 39h/4 dni w tygodniu, zawsze wolne weekendy. 

Więcej szczegółów: monika.ziegler@medena.com.pl / +48 605263548 

 

Aktualne oferty publikujemy tutaj i naszej stronie FB.

W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Medena 
mailowo: medena@medena.com.pl 
lub telefonicznie: +48 22 11 00 003  / +48 605263548

W jaki sposób przebiega rekrutacja:

  • Rozpoczęcie rekrutacji - ETAP 1 APLIKACJA - CV
   Każdy lekarz/pielęgniarz zainteresowany pracą w Szwecji proszony jest o wypełnienie aplikacji (formularz www). Mając Państwa CV w naszej bazie danych możemy przedstawić potencjalnych kandydatów szwedzkim pracodawcom. Regularnie przesyłamy wstępne zapytania do pracodawców prezentując osoby zainteresowane wyjazdem. Medena Rek Polska zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, spełniające wymagania szwedzkich pracodawców.
  • Dalsze kroki ETAP 2 WERYFIKACJA JĘZYKOWA I DOKUMENTY
   W razie zainteresowania strony szwedzkiej przechodzimy do dalszego etapu rekrutacji, w którym przeprowadzamy weryfikację językową oraz uzupełniamy o ewentualne dokumenty dotyczące pracy zawodowej (dyplomy, specjalizacje, referencje).
   Celem weryfikacji językowej jest informacja o predyspozycji językowej kandydatów. Testy służą określeniu poziomu i komunikatywności w języku, który byłby ewentualnym językiem odwoławczym. Ważny element to spotkanie z nauczycielem języka szwedzkiego. Może mieć formę lekcji w grupie bądź spotkania indywidualnego. Pozwala to nam na ocenę predyspozycji do nauki języka szwedzkiego w tak intensywnym wymiarze.
  • Kolejne kroki - ETAP 3 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W SZWECJI
   Najważniejszą częścią procesu rekrutacyjnego jest indywidualna rozmowa z przedstawicielami szwedzkich pracodawców w miejscu zatrudnienia w Szwecji. Koszt wyjazdu pokrywany jest przez potencjalnego pracodawcę. Osoby zaproszone na wywiady zostaną o tym powiadomione bezzwłocznie telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wyjazd zazwyczaj trwa 1-2 dni i pozwala kandydatom zapoznać się nie tylko z miejscem pracy oraz warunkami w proponowanej placówce, ale również zobaczyć miejscowość, okolicę oraz spędzić nieco czasu w ewentualnym miejscu nowej pracy i zamieszkania.
  • Finalnie - ETAP 4 PODPISANIE UMOWY i KURS JĘZYKOWY
   W razie obopólnej zgody na warunki zatrudnienia podpisywane są umowy z szwedzkim pracodawcą (Uwaga! Oczywiście następuje to po okresie przeznaczonym na rozważenie oferty, zazwyczaj decyzja ma miejsce po kilku dniach od wyjazdu). Sejmiki Samorządowe w Szwecji gwarantują zatrudnienie w określonej placówce medycznej w Szwecji. Warunkiem jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Szwecji. Od 15 kwietnia 2016 roku do uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest udokumentowanie znajomości języka szwedzkiego. Nasze szkolenie przygotowuje do wymaganego poziomu. W szkoleniu uczestniczą osoby, które podpisały już umowy ze szwedzkimi pracodawcami.