Aktualne oferty pracy 

Obecnie szukamy

Poszukujemy lekarzy wszystkich specjalizacji. Poniżej znajdą Państwo nasze aktualne oferty. UWAGA - poszukiwani PSYCHIATRZY - szczegóły znajdziesz TUTAJ

Jesteś lekarzem?

Poszukujemy lekarzy wszystkich specjalizacji - zgłoś się do nas, a skontaktujemy się z Tobą jak tylko pojawi się odpowiednia oferta. 

W Szwecji poszukiwani są lekarze wielu specjalizacji, m.in. lekarze rodzinni, psychiatrzy, neurolodzy, interniści czy radiolodzy, ale pojawiają się oferty dla właściwie wszystkich specjalizacji. 

Pracodawcy wymagają zawsze CV, a często takich dokumentów, jak referencje i listy motywacyjne - warto nie czekać ze zgłoszeniem do ostatniej chwili i od razu kontaktować się z nami oraz poznać wymagania dla danej oferty.

LEKARZE - aktualne oferty i regiony:

 

1. PSYCHIATRIA DZIECI I MŁODZIEŻY - Jönköping

Lekarze specjaliści. Termin ostateczny 23.10.2020 (prosimy o wcześniejsze zgłoszenia ze względu na konieczność przygotowania aplikacji)

2. NEFROLOGIA - Örebro

3. PSYCHIATRIA - Västra Götaland (Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska, Göteborg), Klinika zaburzeń afektywnych, szpital uniwersytecki Sahlgrenska w Göteborgu

Szpital Uniwersytecki Sahlgrenska to największy szpital w Szwecji, posiadający pięć placówek w Göteborgu i okolicach, zatrudnia ok. 17 tys. osób. W zakres pracy kliniki zaburzeń afektywnych wchodzi nie tylko leczenie, ale też praca badawcza, nauczanie i rozwój we współpracy z Akademią Sahlgrenska. Praca daje możliwości rozwoju – uczestnictwo w pracy badawczej, możliwość ubiegania się o środki na badania naukowe, studia podyplomowe bądź inną związaną z badaniami aktywność, zatrudnienie personelu wspierającego w badaniach. Zakres pracy kliniki obejmuje zaburzenia afektywne (w tym dwubiegunowe), stany neuropsychiatryczne, zaburzenia osobowości,  zaburzenia odżywiania, zaburzenia lękowe (w tym obsesyjno-kompulsywne i zespół stresu pourazowego), syndrom wypalenia z wielochorobowością psychiatryczną, samookaleczenie. Klinika prowadzi lecznictwo otwarte i zamknięte, łącznie ma 10 oddziałów i 10 przychodni, 650 zatrudnionych, 11 tys. pacjentów. Ważna jest idea opieki opartej na wartościach (value-based care). W klinice pracują już lekarze spoza Szwecji.

 

JESTEŚ PIELĘGNIARZEM/PIELĘGNIARKĄ? 

KLINIKA UZALEŻNIEŃ - Norrköping, region Östergötland

 

 

 

Aktualne oferty publikujemy tutaj i naszej stronie facebookowej.

 

W razie pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem Medena 
mailowo: medena@medena.com.pl 
lub telefonicznie: +48 22 11 00 003  / +48 605263548

W jaki sposób przebiega rekrutacja:

  • Rozpoczęcie rekrutacji - ETAP 1 APLIKACJA - CV
   Każdy lekarz/pielęgniarz zainteresowany pracą w Szwecji proszony jest o wypełnienie aplikacji (formularz www). Mając Państwa CV w naszej bazie danych możemy przedstawić potencjalnych kandydatów szwedzkim pracodawcom. Regularnie przesyłamy wstępne zapytania do pracodawców prezentując osoby zainteresowane wyjazdem. Medena Rek Polska zastrzega sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje, spełniające wymagania szwedzkich pracodawców.
  • Dalsze kroki ETAP 2 WERYFIKACJA JĘZYKOWA I DOKUMENTY
   W razie zainteresowania strony szwedzkiej przechodzimy do dalszego etapu rekrutacji, w którym przeprowadzamy weryfikację językową oraz uzupełniamy o ewentualne dokumenty dotyczące pracy zawodowej (dyplomy, specjalizacje, referencje).
   Celem weryfikacji językowej jest informacja o predyspozycji językowej kandydatów. Testy służą określeniu poziomu i komunikatywności w języku, który byłby ewentualnym językiem odwoławczym. Ważny element to spotkanie z nauczycielem języka szwedzkiego. Może mieć formę lekcji w grupie bądź spotkania indywidualnego. Pozwala to nam na ocenę predyspozycji do nauki języka szwedzkiego w tak intensywnym wymiarze.
  • Kolejne kroki - ETAP 3 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W SZWECJI
   Najważniejszą częścią procesu rekrutacyjnego jest indywidualna rozmowa z przedstawicielami szwedzkich pracodawców w miejscu zatrudnienia w Szwecji. Koszt wyjazdu pokrywany jest przez potencjalnego pracodawcę. Osoby zaproszone na wywiady zostaną o tym powiadomione bezzwłocznie telefonicznie i pocztą elektroniczną. Wyjazd zazwyczaj trwa 1-2 dni i pozwala kandydatom zapoznać się nie tylko z miejscem pracy oraz warunkami w proponowanej placówce, ale również zobaczyć miejscowość, okolicę oraz spędzić nieco czasu w ewentualnym miejscu nowej pracy i zamieszkania.
  • Finalnie - ETAP 4 PODPISANIE UMOWY i KURS JĘZYKOWY
   W razie obopólnej zgody na warunki zatrudnienia podpisywane są umowy z szwedzkim pracodawcą (Uwaga! Oczywiście następuje to po okresie przeznaczonym na rozważenie oferty, zazwyczaj decyzja ma miejsce po kilku dniach od wyjazdu). Sejmiki Samorządowe w Szwecji gwarantują zatrudnienie w określonej placówce medycznej w Szwecji. Warunkiem jest uzyskanie prawa wykonywania zawodu w Szwecji. Od 15 kwietnia 2016 roku do uzyskania prawa wykonywania zawodu konieczne jest udokumentowanie znajomości języka szwedzkiego. Nasze szkolenie przygotowuje do wymaganego poziomu. W szkoleniu uczestniczą osoby, które podpisały już umowy ze szwedzkimi pracodawcami.