Om Du är arbetsgivare 

Vem söker vi nu

Vi söker olika specialister. Skicka ansökan! Kontakta oss via e-post medena@medena.com.pl eller ring oss på +48 22 11 00 003, +48 605 263 548.
Om du är arbetsgivare kontakta aza@kalmena.com eller +46 470 78 87 00.


 

 • Omfattning
  I vårt åtagande ingår språkkursen i svenska med fokus på medicinsk svenska enligt avtalad språknivå. Kost, logi inklusive städning, kursmaterial samt utbildning i svensk samhälls- och författningskunskap. Vi erbjuder även språkutbildning och boende för medföljande familjemedlemmar samt relocation för kursdeltagaren och dennes familj. Mentorskap för kursdeltagaren med obegränsade möjligheter att kontakta våra kontaktpersoner ingår under det första året i Sverige. Kontakta oss gärna för en detaljerad kursplan.
 • Språkkursen
  Kursen är indelad i tre etapper. Deltest avslutar den första och andra etappen, och den sista etappen avslutas med examination i Warszawa.
  Kalmenas kurs i svenska för utländsk sjukvårdspersonal omfattar förutom lektioner i svenska även samhällsorientering. Målet är att anpassa informationen individuellt, vare sig man ska bo i Luleå, Kalmar eller Sundsvall. Det är också viktigt att läkarna/tandläkarna/sjuksköterskor kan anpassa informationen beroende på om de ska arbeta på sjukhus eller på vårdcentral, och efter sin egen specialitet. Det finns också möjlighet att delta i extralektioner utöver ordinarie schema.
  Språkkursen avslutas med en kurs i medicinalförfattning (inklusive examination).
 • Egen kursgård
  Kursen är förlagd till en kursgård i Warszawa. Klassrummet har svensk standard, det finns datorer med Internetuppkoppling och kursdeltagarna kan arbeta med olika inlärningsprogram, skriva eller söka information på Internet. Vi har tillgång till svenska tidningar och filmer i klassrummet.
 • Lärare
  Kalmenas lärare har lång erfarenhet av undervisning i sjukvårdssvenska på alla nivåer. De arbetar professionellt och tillgodoser individuella behov snabbt. Några av dem har själva direkt anknytning till vården, och integreringen mellan språkinlärningen och förberedelsen inför arbetet i Sverige är mycket effektiv. Svensktalande polska lärare kompletterar, med sin kunskap om de speciella behov en polsk inlärare av svenska språket har. De skickliga lärarna, kursdeltagares motivation och de goda materiella förhållandena skapar ett gynnsamt inlärningsklimat.
 • Boende
  Kursdeltagarna bor i ett nybyggt område, i rum med modernt kök. Här bor de under veckorna och bedriver heltidsstudier. Det finns möjlighet att stanna kvar över helgen, men de som har rimligt åkavstånd reser oftast hem. För att underlätta veckopendling startar undervisningen på måndag klockan 12 och avslutas 12.30 på fredag. I gengäld är viss undervisning förlagd till kvällstid.