Hur ser rekryteringen ut 

Vi leder Er genom följande steg till en lyckad rekrytering:

 • Första steget – kontakt med oss

  Är Ni i behov av medicinsk personal? Det enda Ni behöver göra är att kontakta någon av oss. Vi matchar Era behov med läkarnas/tandläkarnas/sjuksköterskors meriter och bakgrund och väljer ut de mest lämpliga kandidaterna. Ni får deras CV:n med e-post.

 • Andra steget – utvärdering av KANDIDATERNA

  Samtliga kandidater som rekommenderas vidare till intervju genomgår kartläggning av bl a språkinlärningsförmåga och stresstålighet för att vi ska kunna lämna vår språknivågaranti. Önskas referenstagning inför den eventuella intervjun i Sverige genomför vi även det på upp till tre referenser. Allt för att kunna presentera så kvalificerade kandidater som möjligt.

 • Tredje steget – intervju

  Om Ni är intresserad av någon utav läkarna/tandläkarna/sjuksköterskorna vi har presenterat arrangerar vi intervjuer med dem i Sverige eller i hemlandet. Vår erfarenhet visar dock att det bästa är att genomföra intervjuerna i Sverige så att kandidaterna ges möjlighet att bilda sig en uppfattning av sin eventuella framtida arbetsplats och bostadsort.

 • Fjärde steget – kontraktsskrivning

  Vi ger stöd, förslag och råd gällande utformning av anställningsavtal och förmedlar även dessa mellan arbetsgivaren och kandidaterna.

 • Femte steget – SPRÅKkurs i svenska


  Så snart en läkare/tandläkare/sjuksköterska erbjudits anställning i Sverige planerar vi för språkundervisningen på vår kursgård där kursdeltagaren kommer bo under många månader för att studera svenska på heltid. Kalmena Rek AB står för språkutbildningen inklusive utbildning i svensk samhälls- och författningskunskap, kursmaterial, kost, logi inklusive städning och studiepeng under hela språkkursen. Målet med språkkursen är att kursdeltagarna efter avslutad kurs ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna:

  - uppfatta och förstå talad svenska i samtal med patienter

  - tala svenska med fullt acceptabel språkmelodi

  - tala flytande utan att alltför tydligt söka efter ord

  - ställa korrekta frågor till patienterna

  - redogöra för undersökningar, behandlingar, förlopp och orsaker

  - använda sig av olika strategier för att be om förtydligande

  - tala med kollegor både om det som gäller yrket och vardagliga situationer

  - deltaga i diskussioner på arbetsplatsen

  - uppfatta talad svenska på möten av olika slag

  - läsa e-mail, brev, journalanteckningar, PM, instruktioner, författningstexter och andra yrkesrelaterade texter

  - skriva e-mail, brev, den del av journalen som rör anamnesen och andra yrkesrelaterade texter såsom allmänna brev samt att diktera tydligt utan alltför många oklarheter

 • SJÄTTE STEGET - FLYTT TILL SVERIGE

  Vi erbjuder alla nödvändiga arrangemang i samband med kandidaternas flytt till Sverige.

Mottagandet MED KANDIDATERNA när de kommer till Sverige

Ett bra organiserat mottagande bidrar till att läkarna/tandläkarna och sjuksköterskorna integreras snabbare.

·         Det är viktigt att den som varit kontaktperson under kurstiden också är delaktig i mottagandet i Sverige.

·         För kandidaterna är det viktigt att de känner sig välkomna av sina arbetskamrater. Om kandidaterna vid ankomsten till Sverige samlas för en välkomstlunch eller middag med sina nya kollegor har ni lagt grunden till en bra start.

·         Mycket uppskattade är naturligtvis de chefer, handledare eller kollegor som t o m öppnar sina hem för kandidaterna. Det är kanske det första tillfället de har att träffa en kollega utanför arbetsplatsen, se ett svenskt hem, äta svensk mat etc. Alla sådana tillställningar skriver läkarna, tandläkarna och sjuksköterskorna entusiastiskt om till oss.

·         En speciell tid och plats bör vara avsatt för handledarmöten. De kandidater som haft regelbundna sådana känner sig säkrare och har lättare att snabbt arbeta självständigt. De kan spara frågor till dessa möten och hinner förbereda sig för dem. Det är även viktigt att kandidaterna så snabbt som möjligt får träffa dem som ska handleda dem under provanställningen.

·         Utländsk sjukvårdspersonal har lång praktik och stora kunskaper som kan ge den svenska sjukvården inspiration och nya synsätt. Fråga gärna efter deras synpunkter och erfarenheter! Erfarenhetsutbytet kan ge projektet en annan dimension än utfyllnad av vakanser. I utvärderingarna av våra projekt händer det att kandidaterna påpekar att den upplevda bristen på intresse för deras erfarenheter och tidigare arbetssätt är en besvikelse.