Sverige 

Sverige – hur sammanfattar man detta lands specifika sidor och seder kortfattat?

Sverige är det stora landet med den relativt fåtaliga befolkningen, vilket medför att Sverige i vissa delar är glesbefolkat. Detta medför i sin tur att det finns mycket vacker, orörd natur som är till för alla att njuta av.

Sverige – få människor och många älgar och renar! Skämt åsido, älgen har faktiskt kommit att bli en symbol för Sverige (åtminstone i Tyskland). I de mellersta och norra delarna av Sverige utgör älgjakten en del av kulturen och att äta älgkött är mycket vanligt.

Sverige –  hmm... mörkt och kallt?

Javisst är det skillnad mellan Sveriges och Italiens klimat, men solen lyser även i Skandinavien. På sommaren lyser den till och med dygnet runt. Det finns väl ingen som har missat de svenska stjärnorna i vintersporter. Ja just det, snö – massor av snö på vintern med ypperliga möjligheter för skidåkning.

Sverige – stjärna eller inte spelar ingen roll i Sverige, för där utgår man från att alla människor är lika mycket värda. Det finns också ett väl utvecklat socialt skyddsnät och den allmänna levnadsstandarden är hög.

Sverige – en monarki. Sverige har en kungafamilj med ett representativt syfte, där samhället präglas av moderna och demokratiska värderingar. Trots den förhållandevis lilla befolkningssiffran röner Sverige framgångar inom sport, teknik och musik. Vem känner inte till Björn Borg & Henrik Larsson, Volvo & Ericsson och Abba & Roxette!

Sist, men inte minst har Sverige blivit ett mångkulturellt samhälle med en blandning av kulturer. Varje land har sina specifika sidor och seder och Sverige är inte annorlunda. Så välkomna att komma och ”smaka på Sverige”. För det finns så mycket mer än vad som ryms i den här korta presentationen.