Kurs językowy 

Kurs językowy 

Gdzie? 

Kurs odbywa się online z wykorzystaniem dedykowanej platformy. Zajęcia są od poniedziałku do piątku, ok. 25 godzin lekcyjnych tygodniowo.

Jak wygląda nauka? 

Kurs składa się z trzech etapów: pierwszy to kurs dla początkujących, dający umiejętności rozumienia oraz czynnego posługiwania się językiem na poziomie podstawowym. Drugi etap służy rozwijaniu nabytych umiejętności z uwzględnieniem specyficznego słownictwa potrzebnego w pracy w służbie zdrowia. Etap trzeci, zaawansowany, przygotowuje uczestnika do końcowego egzaminu sprawdzającego umiejętności z zakresu rozumienia ze słuchu, rozumienia czytanego tekstu, pisania własnego tekstu, streszczenia słuchanek jak rozmowy z pacjentem czy dialogi codzienne oraz do rozmowy na tematy ogólne i symulacji rozmów z pacjentami.

Lekcje prowadzone są przez zespół doświadczonych nauczycieli z wykorzystaniem różnego rodzaju pomocy naukowych, aktualizowanych podręczników i materiałów własnych Medeny. Nasi nauczyciele mają wieloletnie doświadczenie w pracy dydaktycznej i metodycznej z językiem, wszyscy specjalizują się od lat w nauczaniu języka medycznego dla personelu szpitali i przychodni. 

Co poza nauką? 

Każdy uczestnik kursu ma zapewnioną pomoc finansową w formie wypłacanych co miesiąc transz na konto. 

Dla partnerów i współmałżonków oraz starszych dzieci (od 14 roku życia) prowadzimy również kursy językowe.

Nasze oczekiwania 

Oczekujemy poświęcenia się nauce języka. Chcemy by stał się on prawdziwą pracą na 100% zaangażowania. My zajmiemy się organizacją i logistyką, dostarczając tego, co niezbędne w zakresie nauki. Jesteśmy otwarci na elastyczną organizację, ale język musi pozostawać priorytetem. Tygodnie nauki na kursie są inwestycją w przyszłą pracę i warto skupić się na nich w pełnym zakresie. Wielu absolwentów naszych kursów wspomina nierzadko ten czas jako przygodę, szansę na zawarcie nowych przyjaźni i cennych znajomości, ale też trudny powrót do intensywnej, niemal szkolnej nauki. 

Kurs wymaga również pracy własnej, umiejętności pracy ze słownikiem i tekstami, umiejętności pracy w grupie - wzajemnego szacunku i uczenia się od siebie nawzajem.

Szwedzki - co to za język? 

Z czym kojarzy Ci się język szwedzki? Pora skonfrontować wyobrażenia z rzeczywistością! Proponujemy szansę poznania języka obcego w stopniu umożliwiającym podjęcie pracy zawodowej już po dwudziestu kilku tygodniach od rozpoczęcia kursu, a właściwie - turbokursu!

Język szwedzki jest językiem z grupy germańskiej używanym przez około 9 mln ludzi. Można określić go, jako melanż niemieckiego słownictwa z angielską gramatyką w sosie śpiewnej wymowy, nasuwającej skojarzenia z przyjemną melodią. Ucząc się szwedzkiego otrzymujesz bonus w postaci biernego rozumienia innych języków skandynawskich: norweskiego i duńskiego. Dodatkowo szwedzki jest drugim językiem urzędowym w Finlandii. Dzięki językowi Linneusza, Nobla, Bergmana i ABBY, cała Skandynawia może być Twoja.