Om Företaget 

Välkommen till Kalmena webbsidan!

Kalmena Rek AB bedriver både arbetsförmedling och språkskola med relocationtjänster. Kalmena startades av Landstinget i Kalmar Län tillsammans med Affärsutveckling Polen AB år 2000.

Vi är nischade på att rekrytera läkare, tandläkare och sjuksköterskor till den svenska sjukvården och har genom åren försett den svenska sjukvården med mer än 500 kompetenta medarbetare.

En mycket viktig del i vårt arbete är intensiva och för kursdeltagarna kostnadsfria språkkurser som förbereder dem för att börja arbeta och leva i Sverige. Kursdeltagarna erbjuds utöver undervisning i svenska med fokus på medicinsk svenska även kost, logi, studiepeng, relocation och utbildning i svensk samhälls- och författningskunskap. Om så önskas erbjuder vi hela familjer boende och undervisning på kursgården.

Kontakta oss gärna om Du är intresserad av att rekrytera läkare, tandläkare eller sjuksköterskor. Vi förser dig gärna kostnadsfritt med CV och personliga profiler för lämpliga kandidater enligt din kravspecifikation.

Kalmena Rek AB erbjuder bl a:

 • rekrytering och search av såväl specialister som grundutbildade läkare, tandläkare och sjuksköterskor enligt din kravspecifikation.

 • en effektiv språkutbildning till C1-nivå enligt den europeiska språknivåskalan som omfattar allt ifrån grundläggande grammatik och vardagsspråk till medicinsk svenska.

 • utbildning i svensk samhälls- och författningskunskap. I vårt åtagande ingår också introduktion till och att skapa förståelse för det svenska samhället och den svenska kulturen.

 • Dokumenterade och verifierade kunskaper i svenska enligt Socialstyrelsens krav på språkkunskaper svenska C1 för att erhålla bevis om legitimation och specialistkompetens.

 • ett team erfarna lärare i ständig kontakt med kursdeltagarna, inklusive extralektioner och stöd vid behov utan extra kostnader för dig som arbetsgivare.

 • garanti på att den sjukvårdspersonal som genomgått vår språkutbildning tagit examen på C1- nivå enligt den europeiska språknivåskalan vid anställningstillfället.

 • regelbundna kontroller av studieresultaten under hela studietiden i form av veckotest samt flera stora test som alla redovisas löpande för arbetsgivaren.

 • kost och logi samt hjälp med praktiska frågor för såväl kursdeltagaren som dennes familj, allt för att kursdeltagarna huvudsakligen ska kunna koncentrera sig på sina språkstudier

 • hjälp med formaliteter i samband med flytten till Sverige, så som kontakter med Socialstyrelsen, Migrationsverket, m.m.

 • relocation i form av att hitta lämpliga bostäder, ansöka till skola och förskola, öppna bankkonto, erhålla personnummer m.m. för kursdeltagaren och dennes familj.

 • medföljande utbildning i svenska språket för partners och barn i skolåldern.

Kalmena Rek AB lämnar en sk. språknivågaranti gällande att våra kursdeltagare uppnår avtalad språknivå, utifrån vilken de kan kommunicera såväl med patienter som kollegor samt fungera väl i det svenska samhället.

Det bästa beviset för vår framgång är det stora antalet utländsk sjukvårdspersonal – våra kursdeltagare – vilka med stöd av oss har skapat sig en tillvaro i Sverige och berikat den svenska sjuk- och folktandvården!